zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
dodano: 2018-04-18 11:13:10

W Gminie Serniki ukonstytuował się Gminny Komitet Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

Celem Komitetu jest opracowanie głównych założeń obchodów Jubileuszu, w tym uzgodnienie  terminów oraz miejsc, w których odbywać się będą uroczystości.  W skład Komitetu weszły  osoby reprezentujące samorząd gminny, jak i przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji, a mianowicie:

 1. Stanisław Marzęda, Wójt Gminy - Przewodniczący Komitetu,
 2. Jan Sławecki,  Przewodniczący Rady Gminy - Z ca Przewodniczącego Komitetu,
 3. Ks. proboszcz parafii Serniki Mirosław Łysko - członek Komitetu,
 4. Ks. proboszcz parafii Brzostówka Marek Antonowicz - członek Komitetu,
 5. Andrzej Rodak,  radny Rady Powiatu  Lubartowskiego - członek Komitetu,
 6. Beata Gregorowicz, Sekretarz Gminy - członek Komitetu,
 7. Krzysztof Tołubiński, Kierownik referatu w Urzędzie Gminy - członek Komitetu,
 8. Piotr Kowalczyk, inspektor w Urzędzie Gminy - Sekretarz Komitetu,
 9. Sławomir Nowosacki, radny Rady Gminy - członek Komitetu,
 10. Ryszard Dejko, radny Rady Gminy - członek Komitetu,
 11. Waldemar Wójtowicz, radny Rady Gminy - członek Komitetu,
 12. Józef Barszczyk, radny Rady Gminy - członek Komitetu,
 13. Marek Skubisz, radny Gminy Serniki, sołtys sołectwa Wola Sernicka I - członek Komitetu,
 14. Ewa Siodłowska,  sołtys sołectwa Brzostówka I - członek Komitetu,
 15. Małgorzata  Mazurek, sołtys sołectwa Brzostówka II - członek Komitetu,
 16. Maria Iwanek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach - członek Komitetu,
 17. Małgorzata Krzewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostówce - członek Komitetu,
 18. Beata Plewka, dyrektor Gimnazjum w Woli Sernickiej - członek Komitetu,
 19. Andrzej Karczewski,  dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Sernickiej - członek Komitetu,
 20. Artur Oniszko,  dyrektor  Szkoły Podstawowej w Sernikach - członek Komitetu,
 21. Paweł Onyszko, dyrektor  Szkoły Podstawowej w Nowej Woli - członek Komitetu,
 22. Ewa Marzęda, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach - członek Komitetu
 23. Barbara Zarębska-Wronowska, dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - członek Komitetu,
 24. Sebastian Wysok,  przedstawiciel  Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Brzostówce - członek Komitetu,
 25. Ewa Sysiak, sołtys sołectwa Serniki oraz  przedstawiciel Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina w Sernikach - członek Komitetu,
 26. Mariola Kobyłka, przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Nad Wieprzem  - członek Komitetu,
 27. Adam Strachowski - członek Komitetu

 

Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się 23 lutego br. Na spotkaniu,  oprócz spraw organizacyjnych związanych z ukonstytuowaniem się Komitetu, omówiono założenia obchodów jubileuszu oraz zadania, które będą polegały głównie na ustaleniu harmonogramu wydarzeń na terenie gminy Serniki, związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości i ich  koordynowaniu.

W dniu 16 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie Komitetu, na  którym został przyjęty kalendarz  uroczystości, ustalono również osoby i podmioty odpowiedzialne za poszczególne wydarzenia.

Sztandarowym - głównym wydarzeniem będą uroczystości związane z odsłonięciem Obelisku upamiętniającego poległych uczestników Powstania Styczniowego w miejscowości Brzostówka. Organizatorem jest Wójt i Rada Gminy Serniki w porozumieniu z ks. proboszczem parafii Brzostówka. Uroczystość została zaplanowana na dzień 16 września br. Zostanie rozpoczęta Mszą Świętą  w Kościele pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza  w Brzostówce  w intencji Ojczyzny oraz  poległych za wolną Polskę. Oprawę artystyczną zapewni Szkoła Podstawowa w Brzostówce, jak również grupa rekonstrukcji historycznej z Dęblina.

Kolejną z ważniejszych uroczystości będzie odsłonięcie w dniu 13 października br. tablicy z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego na budynku Szkoły Podstawowej w Woli Sernickiej. Uroczystość ta ma na celu przywrócenie tablicy z wizerunkiem Piłsudskiego zniszczonej w czasie II Wojny Światowej przez Niemców. Uroczystość została połączona z jubileuszem 90- lecia istnienia szkoły.

W dniu 11 listopada br. w kościele parafialnym w Sernikach odbędzie się uroczystość rocznicowa, która rozpocznie się intencyjną Mszą Świętą połączoną ze spektaklem patriotycznym. Następnie uczestnicy uroczystości przejdą na cmentarz, aby przy kapliczce upamiętniającej nasze zrywy powstańcze złożyć wieńce i zapalić znicze.

Pozostałe rocznicowe wydarzenia stanowią cykl imprez towarzyszących  obchodom 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjno - sportowym.

>> HARMONOGRAM WYDARZEŃ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100 - LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W GMINIE SERNIKI

powrót