zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych
dodano: 2018-05-09 09:22:52

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenia pn. "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa". Szkolenie skierowane jest do struktur działających na obzarach wiejskich lub w małych ośrodkach miejskich.

Moduł I szkolenia obejmuje usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat podstaw systemu prawnego w Polsce- 12 godz.
Zajęcia poprowadzą eksperci posiadający doświadczenie w popularyzacji wiedzy prawniczej oraz trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w praktycznej działalności i animacji społecznej w terenie.

Tematyka szkolenia:
-Proces stanowienia prawa- jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa oraz kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
- Finansowe skutki tworzenia prawa - na poziomie gminy i na poziomie administracji
- Preces dobrej legislacji , jakie są ramy czasowe problemu legislacyjnego, na co obywatele mają wpływ
- Monitoring procesów stanowienia prawa - funkcje i narzędzia.

Termin i miejsce szkolenia:
- woj. lubelskie , 17-18.05.2018 r., Lublin

Więcej informacji : http://prawonawsi.pl/aktualnosci/szkolenia-podstawowe/
Rekrutacja: http://prawonawsi.pl/rekrutacja/

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie, dojazd we własnym zakresie.
Kontakt: Julika Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu), adres e-mail: ika.tatur@faow.org.pl

tel. 22 826 28 84

powrót