zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Komunikat - producenci wyrobów tytoniowych
dodano: 2018-05-09 15:06:53

KOWR w Lublinie informuje o terminie składania wniosków o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego, który upływa z dniem 15 maja 2018 r.

KOMUNIKAT

Monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego.

W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych ( Dz.U. 2017 poz. 2216) , na mocy której KOWR zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego.

Wnioski o wpis należy składać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego. W przypadku województwa lubelskiego jest to Lublin przy ul. Karłowicza 4.

Producent rolny , który w dniu 15 grudnia 2017 r. uprawiał tytoń, produkował lub zbywał surowiec tytoniowy, zobowiązany jest złożyć wniosek o wpis do rejestru w terminie do dnia 15 maja 2018 r. z informacjami o powierzchni uprawy i zawartych umowach zbycia za 2017 r.

W przypadku pytań tel. kontaktowy : 81 532 05 11 w. 511, 531,514

powrót