zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Zawiadomienie
dodano: 2018-05-11 09:31:42

Wójt Gminy Serniki zawiadamia, że w terminie od 14 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Projekt uchwały dostępny jest w Urzędzie Gminy Serniki- pokój 6, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - http://ugserniki.bip.lubelskie.pl zakładka "Prawo lokalne i inne akty prawne"- "Projekty uchwał", na stronie internetowej Gminy Serniki www.serniki.eurzad.eu

Opinie i uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Serniki pokój nr 6 lub wysłać na adres e-mail: ug@serniki.eurzad.eu

Wyjaśnień w sprawie projektu udziela podinspektor ds. administracyjnych, kultury, sportu i spraw społecznych Paulina Misiarz.

tel. (81) 85-50-450

powrót