change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Regaty 2018
added: 2018-06-04 08:57:27

3 czerwca 2018 r. odbyły się już V Regaty Kajakowe Serniki 2018 wzorowane na regatach Oxford-Cambridge pomiędzy uczelniami UMCS i UP. Współorganizatorem regat kajakowych byli: Gmina Serniki oraz Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

Wójt Gminy Serniki Pan Stanisław Marzęda wspólnie ze Starostą Lubartowskim Panem Fryderykiem Pułą przywitał przybyłych gości i oficjalnie rozpoczął tegoroczne zawody. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele lubelskich uczelni, m.in.:

 

UMCS:

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski - prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej,

dr hab. prof. nadzw. Wojciech Zgłobicki - prodziekan Wydziału Nauki o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

dr hab. Marek Woźniak - prodziekan Wydziału Humanistycznego,

dr Tomasz Bielecki  - dyrektor Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

 

Uniwersytet Przyrodniczy:

prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk - dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji,

mgr Jacek Szyłejko - kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

dr Agnieszka Błaszczak- zastępca kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

mgr Krystyna Noskiewicz-Czarnecka - starszy wykładowca Studium WYchowania Fizycznego i Sportu.

 

Politechnika Lubelska:

dr hab. inż. Paweł Droździel - prorektor ds. studenckich,

mgr Kazimierz Piwowarczyk - kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

W tym roku to studenci reprezentujący UMCS wygrali dwie spośród trzech kategorii i zostali zwycięzcami Regat kajakowych. Z kolei przedstawiciele Politechniki Lubelskiej, biorący udział w zawodach po raz pierwszy, okazali sie zwycięzcami w kategorii pracownicy lubelskich uczelni.

W kategorii gminy powiatu lubartowskiego klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce - Miasto Lubartów,

II miejsce - Gmina Uścimów,

III miejsce - Gmina Serniki.

 

W kategorii sołectwa gminy Serniki:

I miejsce - Nowa Wieś,

II miejsce - Serniki,

III miejsce - Wólka Zabłocka.

 

W kategorii biznes lubartowski:

I miejsce - Zakład Wyrobów Betonowych TRYKACZ,

II miejsce - Firma Remontowo-Budowlana IKAR Piliszko A.,

III miejsce - Zakład Usługowy AUTO MAX Szych S.


Po ukończeniu rywalizacji tradycyjnie odbył się spływ rekreacyjny. Pogoda po raz kolejny nie zawiodła, nie zawiedli również mieszkańcy kibicujący wszystkim zawodnikom.

 

GALERIA

go back