change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Wnioski o świadczenia dla rodzin online już od 1 lipca
added: 2018-07-04 13:40:30

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o wsparcie z programu "Rodzina 500+", świadczenia rodzinne i te z funduszu alimentacyjnego, a także nowego świadczenia dobry start. Ujednolicenie terminu skladania wniosków o rożne formy wsparcia to z jednej strony oszczędość czasu dla rodzin, a z drugiej- usprawnienie pracy urzędników, którzy szybciej rozpatrzą zlożone przez rodziny wnioski.

Juz w ubiegłym roku z myślą o wygodzie polskich rodzin zostal ujednolicony termin składania wniosków o różne fomy wsparcia. Dotyczy to świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego, a od tego roku również świadczenia dobry start.

Online od lipca, a papierowo od sierpnia.

Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line- od 2018 roku- na 1 lipca.

Kogo to dotyczy?

Prawo do różnych form wsparcia dla rodzin jest ustalane na dany okres świadczeniowy. W przypadku programu "Rodzina 500+" jest to okres roku- od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Zbliżający się nowy okres świadczeniowy powoduje więc konieczność złożenia nowego wniosku.

Podobne zasady obowiązują w odniesieniu do innych form wsparcia. Oznacza to, że wymóg złożenia wniosków dotyczy rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z różnych form wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero zacząć je otrzymywać.

Uwaga! Okres świadczeniowy nie dotyczy świadczenia dobry start. Jest ono bowiem przyznawane raz w roku.

Im, szybciej, tym lepiej.

Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej do niej trafi wnioskowane świadczenie. Warto też pamiętać, żeby nie przegapić terminu złożenia wniosku. W przeciwnym razie rodzina albo pozbawi się prawa do wybranego świadczenia (dotyczy to progrmu "Dobry Start"), albo na jego przyznanie i wypłatę będzie musiała dłużej poczekać (np. w programie "Rodzina 500+").

Gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia.

Zwlekanie ze złożeniem wniosku nie jest najlepszym pomysłem. Wystarczy mieć świadomość, że złożenie wniosku o świadczenie 500+ w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 31 października. A to oznacza, że zostanie zachowana ciągłość wypłaty świadczenia. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Jak złożyć wniosek online?

Rodziny, które zdecydują się na złożenie wniosków online, będą mogli to zrobić przez ministerialny portal empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną, w przypadku świadczenia Rodzina 500+ oraz świadczenia dobry start.

Oświadczenie zamiast zaświadczeń.

Ministerstwo Rodziny przeszło na tzw. kulturę oświadczeń załatwiania spraw urzędowych on-line. Oznacza to, że obywatel co do zasady nie przynosi lub nie dołącza papierowych zaświadczeń. Składając wniosek, nie musi też wcześniej gromadzić dokumentów i tracić czasu na ich przygotowanie. Wszystko po to, by załatwił sprawę bez zbędnych przeszkód. Co ważne, organy administracyjne, które dysponują bazami danych, mogą we własnym zakresie zweryfikować stan faktyczny w danej sprawie.

Łatwe w obsłudze formularze online.

Warto zdecydować się na złożenie wniosku przez Internet, ponieważ wnioski elektroniczne zostały przygotowane w formie przyjaznych i łatwych do wypełnienia kreatorów, które krok po kroku podpowiadają jakie i w jakim przypadku dane pole należy wypełnić.

go back