change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Modernizacja drogi gminnej Nr 103679L w m. Serniki Kolonia (do ujęcia wody)
added: 2018-10-04 10:16:45

W dniu 4 października br. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej Nr 103679L w m. Serniki Kolonia".

Koszt wykonania zadania inwestycyjnego wyniósł  182 tys. złotych. Gmina Serniki odtrzymała dotację celową na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Serniki Kolonia  ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego w wysokości 40 tys. złotych.

W ramach zadania wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- roboty ziemne

- konstrukcję nawierzchni - podbudowę

- wykonanie zjazdów

- pobocza i zjazdy

- roboty wykończeniowe

 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

go back