change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Ogłoszenie
added: 2008-02-14 13:38:54
informacja_urzdowa.jpg W dniu 26 lutego 2008 roku o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sernikach odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Serniki z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonywania uchwał Rady Gminy i bieżącej działalności gminy
5. Interpelacje wnioski i zapytania radnych.
6. Zwięzła informacja o działalności Rady Gminy i jej organów prowadzonej między sesjami Rady Gminy.
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przekazanego projektu budżetu.
a) przedstawienie wniosków komisji stałych Rady Gminy.
b) przedstawienie wniosków komisji budżetowej do projektu budżetu na rok 2008.
c) dyskusja nad projektem budżetu
8. Podjęcie uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwał.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Gminy
Danuta Wysok
go back