change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Wyniki przeprowadzonego rozpoznania cenowego do 14 000 EURO
added: 2008-03-10 13:15:55
Przedmiot zamówienia:

1. Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w miejscowości Wola Sernicka – Kol. do projektu sieci wodociągowej
2. Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w miejscowości Serniki (osiedle) pod kanalizację i sieć wodociągową.

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, Włodzimierz Kozieł

ul. W.Żywnego 7/49, 20-854 Lublin

5800.00

5800.00

2.

Usługi Geodezyjne,
Czesław Wałachowski
ul. Kopernika 38a, 20-465 Lublin

9800.00

9800.00Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta: Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, Włodzimierz Kozieł
ul. W.Żywnego 7/49, 20-854 Lublin cena oferty – 5800.00 zł. jest najniższą z dwu złożonych ofert.

go back