change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Susza - szacowanie strat
added: 2019-07-03 11:14:27

Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - w postaci suszy, mogą zgłaszać straty w uprawach polowych i działach specjalnych produkcji rolnej w Urzędzie Gminy Serniki (pok. nr 2A) w terminie do dnia 15 lipca 2019r. na formularzach oświadczeń, które są do pobrania w siedzibie urzędu.

go back