change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

NABÓR NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
added: 2019-07-19 14:25:26

Gmina Serniki przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  z programu PROW na lata 2014-2020.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków będą wykonywane na posesjach zlokalizowanych w zabudowie rozproszonej tj. tam gdzie nie ma możliwości budowy sieci kanalizacyjnej zgodnie z koncepcją budowy sieci kanalizacyjnej (koncepcja do wglądu w Urzędzie Gminy, pok. nr 10).

Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie 63,63 % wydatków kwalifikowalnych.

W związku z powyższym prosimy  o zgłaszanie się mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie  do pokoju nr 10 w godzinach pracy urzędu tj. 7:30-15:30 lub pod nr telefonu 81 85 50 462, w terminie do 2 sierpnia 2019 br.

go back