change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Konkurs na najlepsze produkty i potrawy czerpiące z tradycji regionu lubelskiego
added: 2020-02-21 13:23:49

Serdecznie zapraszamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Serniki do udziału w wojewódzkim konkursie na "Najlepsze produkty i potrawy czerpiące z tradycji regionu lubelskiego", którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Obrazek

 

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i swoim zasięgiem obejmuje 3 odrębne konkurencje:
1. Konkurs na najlepszą szarlotkę z wykorzystaniem lubelskich jabłek.
2. Konkurs na najlepsze produkty i potrawy charakterystyczne dla regionu lubelskiego wykonane z wykorzystaniem lubelskich jabłek.
3. Konkurs na najpiękniejsze wyroby rękodzielnicze "Rękodzieło - Piękno tradycji we współczesnym świecie".

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 2 marca 2020 r., a następnie zaprezentowanie potrawy/produktu/wypieku przed Komisją Konkursową - jeśli chodzi o powiat lubartowski jest to odpowiednio - Lublin.

Przewidziano po 3 nagrody pieniężne w każdej kategorii dla każdego z powiatów. Spośród laureatów na szczeblu powiatowym, Komisja wybierze najlepszych, którzy zostaną uhonorowani na wielkiej scenie Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie podczas Gali Finałowej "Kobieta Gospodarna Wyjątkowa", która odbędzie się 2 maja 2020 r.

Głównym celem przedsięwzięcia jest promowanie dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny zarówno w aspekcie kulinarnym, jak również propagowanie sztuki ludowej jako istotnego elementu wzmacniającego poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców.

Zgłoszenia należy nadsyłać za pośrednictwem poczty:
-elektronicznej na adres e-mail pracownika Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL: rafal.serej@lubelskie.pl , podając w tytule wiadomości hasło: "Konkurs na ............................" (odpowiednio wpisać kategorię)
-tradycyjnej na adres : Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski WL w Lublinie, ul. Grottera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem: "Konkurs na.........."(wpisując odpowiednią katerogię)

więcej informacji pod nr telefonu:
81 44 16 538
81 44 16 802
lub e-mailem: rafal.serej@lubelskie.pl