change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

TERMIN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPRERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 DNIA 1 MARCA 2020 ROKU
added: 2020-02-26 08:47:33

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń z Brzostówki informuje, że dnia 1 marca 2020 r. (niedziela) w Świetlicy Wiejskiej w Brzostówce, w godzinach 16.00 -19.00, będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), Podprogram 2019, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

go back