change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

INFORMACJA O OGRANICZENIACH W FUNKCJONOWANIU URZĘDU
added: 2020-03-24 14:07:24

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz lekceważeniem wcześniejszych apeli o ograniczenie wizyt, Urząd Gminy Serniki informuje, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu zostaje ograniczona od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów.

W nagłych przypadkach Wójt może wyrazić zgodę na osobisty kontakt z pracownikami Urzędu po uprzednim zgloszeniu telefonicznym lub e-mailowym.

 1. Korespondencję można składać drogą pocztową i mailową, za pośrednictwem ePUAP lub do wyznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się w holu Urzędu (I piętro) bez możliwości weryfikacji bieżącej. Kompletność wniosków będzie weryfikowana po ich zlożeniu. Interesanci będą informowani drogą telefoniczna lub e-mailową o konieczności ich uzupełnienia.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego, odpisu aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu urodzenia, a także wnioski meldunkowe można złożyć za pośrednictwem strony: https://obywatel.gov.pl
 3. Odbiór dowodów osobistych po uprzedniej potwierdzonej rezerwacji telefonicznej: nr tel 81 855 04 52.
 4. Sprawy nie cierpiące zwłoki proszę zgłaszać telefonicznie: nr tel. 81 855 04 50.
 5. Wszelkie należności (podatki, opłaty lokalne, opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków) prosimy dokonywać w formie elektronicznej na rachunek bankowy:

66 8707 0006 0000 1101 2000 0001

W razie jakichkolwiek pytań można telefonicznie kontaktować się z pracownikami Referatu finansowo-podatkowego.

 

Poniżej wykaz numerów telefonów i e-maili Urzędu i jego jednostek:

 

e-mail Urzędu Gminy: ug@serniki.eurzad.eu

 

Nr telefonów:

 1. Zarządzanie Kryzysowe: 81 855 04 68,
 2. Sekretariat: 81 855 04 50,
 3. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności: 81 855 04 51, 81 855 04 52,
 4. Referat Finansowo-Podatkowy: 81 855 04 55, 81 855 04 53,
 5. Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Funduszy Pomocowych (ochrona środowiska, ochrona przyrody): 81 855 04 61, 81 855 04 62,
 6. Gospodarka nieruchomościami: 81 855 04 71,
 7. Ośrodek Pomocy Społecznej: 81 855 04 65, 81 855 51 64,
 8. Zespół Administracyjny Szkół: 81 855 04 66.

 

W wielu sprawach załatwianych w Urzędzie (np. z zakresu działalności gospodarczej, dowody osobiste itp.) można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

- poprzez platformę ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

- poprzez platformę e-Obywatel: https://obywatel.gov.pl/

 

Prosimy także mieszkańców o stosowanie się do zaleceń władz i ograniczenie kontaktów oraz zbiorowego gromadzenia się w miejscach publicznych.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

 

Wójt Gminy

go back