change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Rewitalizacja obszarów podworskich w m. Serniki Kolonia
added: 2020-03-26 13:26:15

Trwają intensywne prace budowlane związane z inwestycją pn. "Rewitalizacja obszarów podworskich w m. Serniki Kolonia".

Do chwili obecnej wykonano wszystkie prace rozbiórkowe, wykonano przyłącze energetyczne, przystąpiono do prac budowlanych związanych związanych z odtworzeniem dawnej rządcówki i spichlerz. Ponadto wykonywane są prace wewnątrz budynku magazynowego oraz alejki w okolicy stawów.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Obrazek

go back