change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

INFORMACJA O UZYSKANIU POMOCY W ZWIĄZKU Z ROZPOWSZECHNIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA
added: 2020-04-01 14:25:10

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, istniejącym stanem epidemii  i  związanej z tym koniecznością podjęcia działań dla mieszkańców gminy,  informujemy, iż  w godzinach 7.30-15.30, osoby potrzebujące pomocy mogą uzyskać niezbędne informacje w zakresie możliwości uzyskania pomocy.

W godzinach 7.30-15.30, informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
818555164, 818550464 lub 818550465. Natomiast w godzinach od 15.30 do 19.00, telefon kontaktowy to: 601636814.

Informacja  niniejsza adresowana jest przede wszystkim do osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych i chorych, które są pozbawione pomocy ze strony osób bliskich,  a w szczególności dla osób poddanych kwarantannie.  Po otrzymanym zgłoszeniu telefonicznym, pracownicy Ośrodka podejmą działania w celu rozpoznania sytuacji osoby zgłaszającej potrzebę udzielenia pomocy i wówczas zostanie udzielona adekwatna pomoc.

Pomocy w postaci specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, udzielają pracownicy  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.  Pomoc tę można uzyskać w godzinach od 7.30 do 19.00, dzwoniąc pod numer telefonu 500 728 406.

go back