change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ
added: 2020-04-01 14:35:19

Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce spowodowaną koronawirusem oraz wytycznymi dotyczącymi organizacji pomocy, informujemy że OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ, a w szczególności starsze, samotne, niepełnosprawne, które własnym staraniem, czy też przy  pomocy rodziny lub innych osób, nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, mogą otrzymać wsparcie w tej formie. Osoby, o których mowa, będą weryfikowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach. W tym celu pracownicy będą się z Państwem kontaktowali telefonicznie, co pozwoli określić, czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Żywność będzie dostarczana przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojska Obrony Terytorialnej i Policji.

Zgodnie z POLECENIEM WOJEWODY LUBELSKIEGO PN-VI.0520.5.2020 z dnia 14 marca 2020 r. poniżej zamieszczamy Instrukcję pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną.

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

1. SANEPID zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.
3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową:
FEDERACJA POLSKICH BAKÓW ŻYWNOŚCI, POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ,
POLSKI CZERWONY KRZYŻ, CARITAS, STOWARZYSZNIE ODRA-NIEMEN.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty.
5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS.
6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość i w jakie miejsce należy ją dostarczyć. Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający. Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone  w odpowiedni sprzęt.

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, obowiązują dotychczasowe zasady kwalifikowania osób potrzebujących do pomocy żywnościowej, tj. kryteria dochodowe wynoszące odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł miesięcznie netto, dla osoby pozostającej w rodzinie 1056 zł netto na osobę w rodzinie oraz art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 

Informujemy, że osoby poddane kwarantannie mogą skorzystać z całodobowego wsparcia psychologicznego, którego udzielają specjaliści Wojska Obrony Terytorialnej  infolinia 800 100 102. Istnieje też możliwość połączenia wideo w programie Skype.

go back