change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Informacja
added: 2020-05-12 11:48:17

PRZYPOMINAMY, ŻE DOWODY OSOBISTE
WYRABIANE W ROKU 2010
W ROKU OBECNYM TRACĄ WAŻNOŚĆ

(należy wystąpić o wymianę, nie później niż na 30 dni
przed upływem terminu ważności dokumentu).

 

Dokumenty: wniosek o wydanie dowodu osobistego,
aktualne zdjęcie
- 1 szt.

należy składać w Urzędzie Gminy SERNIKI
pokój 2
Czas oczekiwania na dowód : około 4 tygodnie

 

Jednocześnie przypominamy, że dowody wyrabiane:
w 2009 roku utraciły ważność w 2019 r.

 

Prosimy o sprawdzanie daty ważności posiadanych dokumentów tożsamości.

go back