change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Zebranie strażackie
added: 2010-02-03 09:57:39
 
W dniu 27.01.2010 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Woli  odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2009r. Zaproszonymi gośćmi byli :Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego z O.S.P. RP druh Marian Starownik,

 

 

 
zastępca komendanta powiatowego PSP w Lubartowie mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Syszko, Wójt gminy Serniki Jan Sławecki, Przewodnicząca Rady gminy Serniki Danuta Wysok,  radni Rady Gminy,  Sołtysi i mieszkańcy Nowej Woli.
Zebranie otworzył naczelnik OSP Druh Ryszard Pydyś,  następnie wybrano przewodniczącego zebrania Druha Krzysztofa Budzyńskiego, który odczytał sprawozdania z działalności OSP Nowa Wola w 2009 r.

Jednym z punktów zebrania było wręczenie odznaczeń druhom strażakom jednostki OSP Nowa Wola.

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali :
 • Druh Marzęda Józef
 • Druh Szczepaniak Edward
 • Druh Marzęda Tadeusz
 • Druh Wasil Zenon

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
 • Druh Wysok Danuta
 • Druh Marzęda Jan
 • Druh Marzęda Stanisław

 Brązowy medal za zasługi  dla pożarnictwa otrzymali:
 • Druh Biskup Jerzy
 • Druh Budzyński Krzysztof
 • Druh Wasil Gustaw
 • Druh Budzyński Grzegorz
 • Druh  Pydyś Tomasz
 • Druh Pydyś Michał
 • Druh Styrnik Robert

Odznakę strażaka wzorowego otrzymali:
 • Druh Wasil Bogdan
 • Druh  Gryzio Łukasz
 • Druh Gryzio Sławomir
 • Druh Gryzio Michał
 • Druh Bartkowicz Marek
 • Druh Waśkowicz Kamil
 • Druh Olejniczek Mariusz
 • Druh Syryjczyk Łukasz

     Na zakończenie w swoich wystąpieniach  Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z.O.S.P. RP druh Marian Starownik  oraz Wójt gminy Serniki Jan Sławecki  pogratulowali OSP Nowa Wola zajęcia pierwszych miejsc  z zawodach sportowo- pożarniczych gminnych i powiatowych oraz życzyli zajęcia czołowego  miejsca w zawodach wojewódzkich.

Autor tekstu: Agnieszka Włoch
 
Obrazek
 Obrazek
 Obrazek
 Obrazek
 Obrazek
 Obrazek

 
 

go back