zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

strategie i plany

banery - lewa strona

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

sprzedaż nieruchomości gminnych

banery - lewa strona

Informator

banery - lewa strona

Projekty Współfinansowane przez UE

Piknik rodzinny w Sernikach
print
opublikowano: 2012-07-20

Cel projektu – podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania ,,Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” przez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Integracja ludności danego obszaru. Promocja lokalnej twórczości kulturalnej i lokalnych zasobów .

czytaj więcej...
Modernizacja wiejskiej świetlicy w Nowej Woli wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów publicznych
print
opublikowano: 2012-05-17

Cel projektu - poprawa stanu gminnej infrastruktury społecznej, poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców poprzez modernizację wiejskiej świetlicy i zagospodarowanie terenów przyległych.

czytaj więcej...
Modernizacja wiejskiej świetlicy w Woli Sernickiej wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów publicznych
print
opublikowano: 2012-05-17

Cel projektu - poprawa stanu gminnej infrastruktury społecznej, poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców poprzez modernizację wiejskiej świetlicy i zagospodarowanie terenów przyległych.

czytaj więcej...
Gminy Wiejskie Województwa Lubelskiego - sukces gospodarczy, różne drogi
print
opublikowano: 2012-04-11

Cel ogólny projektu: Promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingu gospodarczego w kierunku wykreowania pozytywnego i adekwatnego do oczekiwań wizerunku obszaru gmin pod kątem pozyskania inwestorów, kontrahentów i turystów.

czytaj więcej...
Tradycje Bożonarodzeniowe w Woli Sernickiej
print
opublikowano: 2012-03-20

Cel projektu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, remont połączony z modernizacją lub wyposażeniem istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów.

czytaj więcej...
Budowa marki turystycznej i gospodarczej KRAINA LUBARTOWSKA
print
opublikowano: 2011-12-30

Cel ogólny projektu: Promocja Województwa Lubelskiego i obszaru działania LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” poprzez kreację i promocję marki „Kraina Lubartowska”

czytaj więcej...
Festyn rodzinny w Brzostówce
print
opublikowano: 2011-09-20

Cel projektu – podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania ,,Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” przez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Integracja ludności danego obszaru. Promocja lokalnej twórczości kulturalnej i lokalnych zasobów .

czytaj więcej...
Urządzenie placu biwakowego w miejscowości Wólka Zabłocka
print
opublikowano: 2011-06-20

Cel projektu - zwiększenie atrakcyjnosci miejscowości Wólka Zabłocka, gminy Serniki oraz obszaru działania LGD "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" przez urządzenie placu biwakowego.

czytaj więcej...
Rozbudowa oczyszczalni ścieków ...
print
opublikowano: 2011-06-08

Cel projektu - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Poza pozytywnym wpływem na jakość życia mieszkańców gminy oparacja miała na celu ochronę środowiska naturalnego oraz wzmocnienie szans lokalnych przedsiębiorców.

czytaj więcej...