change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Sprzedaż nieruchomości gminnych

OGŁOSZENIE II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
print
published: 2018-07-17

Wójt Gminy Serniki ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej nr 468, obręb 9 Wólka Zabłocka.

czytaj więcej...
Informacja dot. przetargu
print
published: 2017-08-28

Dnia 3 października 2017r o godz 900 w siedzibie Urzędu Gminy Serniki (sala konferencyjna IIp.) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej - obręb 10 Wólka Zawieprzycka dz nr 1520/2 zabudowana budynkiem po szkole podstawowej.

czytaj więcej...
Informacja dot. przetargu
print
published: 2016-10-03

Dnia 10 listopada 2016r o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna II p.) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej  nr 2493/5 pow. 0,0551ha obręb 5 Wola Sernicka.

czytaj więcej...
Informacja dot. przetargu
print
published: 2016-06-01

Dnia  6 lipca 2016r w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna II p.) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych oznaczonych  numerami: 1747 pow. 0,0300ha; 1748/2 pow. 0,2500ha;  obręb 3 Nowa Wola.

czytaj więcej...
Informacja dot. przetargu
print
published: 2016-05-12

Dnia 21 czerwca 2016r o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna II p.) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej  nr 151/3 pow. 0,0183ha obręb 1 Brzostówka.

czytaj więcej...
Informacja dot.III przetargu
print
published: 2016-01-08

Dnia 19 lutego  2016r o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna II p.) odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej  nr 1520/2 zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym; obręb 10 Wólka Zawieprzycka.

czytaj więcej...
Informacja dot.II przetargu
print
published: 2015-11-17

Dnia 18 grudnia  2015r o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna II p.) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1520/2 zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym; obręb 10 Wólka Zawieprzycka.

czytaj więcej...
Informacja dot. przetargu
print
published: 2015-10-06

Dnia 13 listopada 2015r o godz 900 w siedzibie Urzędu Gminy Serniki (sala konferencyjna II p), odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1520/2 zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym; obręb 10-Wólka Zawieprzycka.

czytaj więcej...
Informacja dot. wywieszenia wykazu
print
published: 2015-03-04

Wójt Gminy Serniki informuje, że zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2014, poz. 518 z późn.zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – nieruchomość gruntowa, zabudowana oznaczona nr 151/2 położona w obrębie ewidencyjnym 1 Brzostówka.

czytaj więcej...
INFORMACJA DOT.PRZETARGU
print
published: 2014-10-14

Dnia 21 listopada 2014r o godz 900 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku zlokalizowanym na  dz nr 1574/2 obręb 5 Wola Sernicka.

czytaj więcej...