angielskiZmień język
Pogoda BIP
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

banery - lewa strona

published: 2012-03-15

 

 

Wójt - organ wykonawczy Gminy

published: 2007-07-10

Stanisław Marzęda (kadencja 2010-2014), (kadencja 2014-2018)


Adresy:
Wójt Gminy Serniki
Serniki 1A
21-107 Serniki
 

Urząd Gminy Serniki
Serniki 1A
21-107 Serniki
tel. 81 855 04 50
e-mail: ug@serniki.eurzad.eu
strona internetowa: www.serniki.eurzad.eu
Biuletyn Informacji Publicznej:  http://ugserniki.bip.lubelskie.pl


Wójt jest organem wykonawczym Gminy oraz kierownikiem Urzędu Gminy -
wykonuje uchwały Rady Gminy Serniki i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:

  • przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy,
  • określa sposób wykonywania uchwał,
  • gospodaruje mieniem gminnym,
  • realizuje budżet,
  • zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  • podejmuje decyzje w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Gminy,
  • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy,określa w regulaminie organizacyjnym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy


>> Zarządzenia Wójta Gminy Serniki