change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2007-07-10

Paweł Woźniak (kadencja 2018-2023)


Adresy:
Wójt Gminy Serniki
Serniki 1A
21-107 Serniki
 

Urząd Gminy Serniki
Serniki 1A
21-107 Serniki
tel. 81 855 04 50
e-mail: ug@serniki.eurzad.eu
strona internetowa: www.serniki.eurzad.eu
Biuletyn Informacji Publicznej:  http://ugserniki.bip.lubelskie.pl


Wójt jest organem wykonawczym Gminy oraz kierownikiem Urzędu Gminy -
wykonuje uchwały Rady Gminy Serniki i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:

  • przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy,
  • określa sposób wykonywania uchwał,
  • gospodaruje mieniem gminnym,
  • realizuje budżet,
  • zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  • podejmuje decyzje w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Gminy,
  • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy,określa w regulaminie organizacyjnym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy


>> Zarządzenia Wójta Gminy Serniki