change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-03-28

Godziny pracy Urzędu Gminy Serniki od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

Sekretariat Urzędu Gminy Serniki czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Obsługa prawna udziela porad prawnych w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 13.00.

Wójt Gminy

tel. 81 855 04 57

e-mail  wojt@serniki.eurzad.eu

Skarbnik Gminy

tel. 81 855 04 59

e-mail skarbnik@serniki.eurzad.eu

Sekretarz Gminy

tel. 81 855 04 58

e-mail sekretarz@serniki.eurzad.eu

 

Centrala/Sekretariat

tel. 81 855 04 50

e-mail ug@serniki.eurzad.eu

fax 81 855 04 56                                                      

 

Referat finansowo-podatkowy

tel. 81 855 04 53, 855 04 54, 855 04 55

 

Referat  prawno-organizacyjny i gospodarki nieruchomościami

tel. 81 855 04 71

 

Referat inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i funduszy pomocowych

tel. 81 855 04 61, 855 04 62

 

Referat spraw obywatelskich

tel.  81 855 04 51, 855 04 52

 

Samodzielne stanowiska pracy:

Zarządzanie kryzysowego, obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa

tel. 81 855 04 68

 

Obsługa prawna

adw. Anna Kucharczyk

tel. 81 855 04 60