zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

strategie i plany

banery - lewa strona

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

sprzedaż nieruchomości gminnych

banery - lewa strona

Informator

banery - lewa strona

opublikowano: 2007-06-21

Wójt Gminy

Stanisław Marzęda                                     

Skarbnik Gminy

Maria Danił

Referat finasowo-podatkowy

Barbara Kucewicz stanowisko ds. księgowosci budżetowej

Magdalena Lipskastanowisko ds. podatku dochodowego i płac

Agata Kowalczyk stanowisko ds. wymiaru podatkow i opłat lokalnych

Joanna Mazurekstanowisko ds. ksiegowosci podatkowej

Izabela Jakubczak - stanowisko ds. podatku VAT i rozliczeń

Sekretarz Gminy

Beata Gregorowicz

Referat orgazniacyjny, gospodarki nieruchomościami, kadr i archiwum zakładowego

                     stanowisko ds. administracyjnych, kultury, sportu i spraw społecznych

Anna Kisielstanowisko ds. obsługi Rady Gminy, archiwum zakładowego i kadr

Aneta Pilsak-Pszczoła – stanowisko ds. gospodarki nieruchomosciami i rolnictwa

Urząd Stanu Cywilnego i  spaw obywatelskich

Anna Jedlińska - Kierownik USC

Teresa Karczmarzstanowisko ds. obywatelskich

Referat inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i funduszy pomocowych

Krzysztof Tołubiński - Kierownik referatu

Paweł Woźniak – stanowisko ds. ochrony srodowiska i gospodarki komunalnej

Lucyna Mitrus – stanowisko ds. zamówień publicznych, funduszy pomocowych i promocji          

                                    - stanowisko  ds. drogownictwa i infrastruktury terenowej       

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obronności i ochrony przeciwpożarowej

Piotr Kowalczyk