change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Urząd Gminy - Komunikaty

Uciążliwość zapachowa
print
published: 2017-09-14

ALARM ZAPACHOWY

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-09-09

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Serniki został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem na czas oznaczony - lokal socjalny obręb 7 Serniki.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-08-10

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Serniki został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-07-06

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Serniki został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-06-29

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na czas oznaczony powyżej 3 lat.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-06-08

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem na czas oznaczony - lokal socjalny obręb 7 Serniki.

czytaj więcej...