change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Urząd Gminy - Komunikaty

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-03-19

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej nr 2381/2 obręb 5 Wola Sernicka przeznaczonej w najem.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU
print
published: 2020-03-11

Wójt Gminy Serniki odwołuje wyznaczony na dzień 13.03.2020r pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 1780; 2102/2 obręb 5 Wola Sernicka.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-03-05

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę, najem.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-03-04

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę.

czytaj więcej...
Przetarg ustny nieograniczony
print
published: 2020-02-11

Wójt Gminy Serniki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierzawę nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 1780; 2102/2 obręb 5 Wola Sernicka.

czytaj więcej...
ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ BIP
print
published: 2020-01-28

Zmiana adresu strony internetowej BIP !!!

Nowy adres Biuletynu Informacji Publicznej:

https://ugserniki.e-biuletyn.pl

czytaj więcej...