change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Urząd Gminy - Komunikaty

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-01-09

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem, dzierżawę.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE PRZETARGU
print
published: 2019-10-28

Wójt Gminy Serniki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej numerem 1894 obręb 10 Wólka Zawieprzycka.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-10-17

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE PRZETARGU
print
published: 2019-10-17

Wójt Gminy Serniki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej numerem 1 obręb 7 Serniki.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE PRZETARGU
print
published: 2019-10-14

Wójt Gminy Serniki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych oznaczonych numerami: 1780, 2102/2 obręb 5 Wola Sernicka.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-09-12

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Serniki został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

czytaj więcej...