change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Urząd Gminy - Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert
print
published: 2012-06-01

                       Ogłoszenie - zakup wodomierzy

 

   Zaproszamy do składania  ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zakupu wodomierzy.

czytaj więcej...
Informacja o wyborze oferty - budowa chodnika w Woli Sernickiej
print
published: 2012-05-31

Wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1561L w miejscowości Wola Sernicka, gm. Serniki".

czytaj więcej...
Przetarg nieograniczony - Modernizacja elewacji S.P. w Brzostówce
print
published: 2012-05-30

Ogłoszenie o przetargu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzostówce. Znak sprawy: IZP.271.8.2012.

czytaj więcej...
Przetarg nieograniczony - budowa drogi gminnej w miejscowości serniki kolonia
print
published: 2012-05-25

Ogłoszenie o przetargu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogi gminnej w miejscowości Serniki Kolonia. Znak sprawy: IZP.271.7.2012.

czytaj więcej...
Przetarg nieograniczony - przebudowa chodnika w Woli Sernickiej
print
published: 2012-04-26

Ogłoszenie o przetargu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1561L w miejscowości Wola Sernicka, gm. Serniki. Znak sprawy: IZP.271.5.2012.

czytaj więcej...
Współpraca gminy Serniki z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie
print
published: 2012-04-23

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Serniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011.

czytaj więcej...