change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Urząd Gminy - Komunikaty

OGŁOSZENIE PRZETARGU
print
published: 2019-09-06

Wójt Gminy Serniki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedarz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej numerem 1 obręb 7 Serniki.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-09-05

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
print
published: 2019-08-22

Wójt Gminy Serniki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych oznaczonych numerami: 1780; 2102/2 obręb 5 Wola Sernicka; 7 obręb 1 Brzostówka.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-08-09

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Serniki został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-07-31

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-06-24

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.

czytaj więcej...