change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Urząd Gminy - Komunikaty

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-03-07

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informacje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem, dzierżawę.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2018-12-06

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o naborze
print
published: 2018-12-04

Wójt Gminy Serniki w dniu 29 listopada 2018 r. ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Serniki: podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2018-11-09

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2018-10-17

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
print
published: 2018-10-17

Wójt Gminy Serniki ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej nr 1516 obręb 10 Wólka Zawieprzycka.

czytaj więcej...