change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

Urząd Gminy - Komunikaty

OGŁOSZENIE III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
print
published: 2018-09-04

Wójt Gminy Serniki ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej nr 468, obręb 9 Wólka Zabłocka.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
print
published: 2018-08-22

Wójt Gminy Serniki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej nr 1516 obręb 10 Wólka Zawieprzycka.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2018-07-27

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Serniki został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na czas oznaczony do trzech lat.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2018-07-26

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
print
published: 2018-07-17

Wójt Gminy Serniki ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej nr 468, obręb 9 Wólka Zabłocka.

czytaj więcej...
Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości
print
published: 2018-06-20

Wójt Gminy Serniki, działając na podstawie art 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2018r poz. 121 z późn.zm.) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 21 czerwca 2018r.

czytaj więcej...