zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

strategie i plany

banery - lewa strona

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

sprzedaż nieruchomości gminnych

banery - lewa strona

Informator

banery - lewa strona


Aktualności

"Czyste Powietrze"
print
opublikowano: 2018-01-26

W związku z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, dotyczącym rozpowszechnienia mieszkańcom gminy informacji  dotyczących Programu "Czyste Powietrze", zachęcam do zapoznanie się z materiałami znajdującymi się na stronie Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj więcej...
Komunikat Policji
print
opublikowano: 2018-01-25
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - kultura fizyczna i sport w 2018 r.
print
opublikowano: 2018-01-23

Wójt Gminy Serniki zarządzeniem nr 6/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

czytaj więcej...
Szkolenie dla rolników
print
opublikowano: 2018-01-22

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli organizuje  w dniu 25.01.2018 r.  o godz. 10.00 szkolenie dla rolników z zakresu:
1. Stacja chemiczno-rolnicza : wapno nawozowe, próbki glebowe, precyzyjne nawożenie roślin rolniczych.
2. Odżywianie i ochrona roślin rolniczych (zboża oraz rzepak) nawozy dolistne.

czytaj więcej...
OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU
print
opublikowano: 2018-01-19

Godzina i data wydania: 2018-01-19 12:57:00

Nazwa biura:IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych
w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Obszar: województwo lubelskie

Ważność: od 2018-01-19 17:00:00 do 2018-01-20 10:00:00

czytaj więcej...
OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE
print
opublikowano: 2018-01-18

Godzina i data wydania: godz. 07:05 dnia 18.01.2018

Nazwa biura:IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

Zjawisko /stopień zagrożenia: Silny wiatr /1

Obszar: województwo lubelskie

Ważność:od godz. 18:00 dnia 18.01.2018 r. do godziny 14:00 dnia 19.01.2018r.

czytaj więcej...
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SERNIKI
print
opublikowano: 2018-01-17

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT

w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający – Gmina Serniki, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1579 z 2017).

NAZWA ZADANIA:

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SERNIKI”

czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu: Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w m. Nowa Wola
print
opublikowano: 2018-01-15

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w m. Nowa Wola. Znak sprawy IZP.271.1.2018

czytaj więcej...
Ferie zimowe dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS
print
opublikowano: 2018-01-10

Stowarzyszenie Dom Europy otrzymało dotację na organizację zimowiska dla dzieci rolników. W związku z czym dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUS mogą wybrać się na 10-dniowe ferie w górach zorganizowane w Rabce Zdrój ( 2-11 luty) w atrakcyjnej cenie.

czytaj więcej...
Powiadomienie Inspekcji Weterynaryjnej o kontroli gospodarstw rolnych w gminie Serniki
print
opublikowano: 2018-01-10