change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

 

strategie i plany

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

banery - lewa strona

published: 2012-07-24

W dniu 19 lipca 2012 r. odbył się jednodniowy wyjazd integracyjny do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce  zorganizowany w ramach projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość- promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Serniki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem wyjazdu było zwiększenie integracji  uczestników  i  ich rodzin, szerzenie pozytywnych postaw i wzorców spędzania czasu wolnego  oraz korzystania z dóbr kultury, wzajemnego zrozumienia w rodzinie. Wyjazd był elementem  działań środowiskowych zaplanowanych w projekcie systemowym.

W wyjeździe wzięło udział 40 osób ( uczestnicy projektu, osoby należące do ich otoczenia, czyli członkowie ich rodzin, oraz osoby realizujące projekt systemowy ze strony OPS).

Na program wycieczki złożyło się zwiedzanie Pałacu Zamoyskich, Kaplicy, Powozowni, Galerii Socrealizmu. Uczestnicy wycieczki obejrzeli  również wystawę czasową  pt. „Książę idzie na polowanie”. Czas spędzony w muzeum poszerzył wiedzę historyczną uczestników,  pozwolił na obcowanie z pięknem zgromadzonych rzeczy, przyczynił się do wzbogacenia doznań estetycznych.

Na terenie Muzeum zorganizowano  ognisko.  Uczestnicy wycieczki  piekli kiełbaski , wspólnie grali w gry i bawili się. Zabawa przyczyniła się do integracji uczestników, pozwoliła na lepsze wzajemne  poznanie  i aktywne spędzenie czasu.

W trakcie wyjazdu Uczestnikom przybliżono ideę POKL . I chociaż , w pewnym momencie , zmoczył nas deszcz, nie wpłynęło to na zabawę i dobry nastrój. Uczestnicy powrócili do domów bogatsi o doznania duchowe i wspomnienia piękna Muzeum Zamoyskich oraz  zabaw.  Dla rodzin wspólny wyjazd stał się dobrą okazją do oderwania się od codzienności, przyczynił się do pogłębienia więzi rodzinnych i przyjacielskich, wzajemnego zrozumienia.

 Należy śmiało uznać, że cel wyjazdu, czyli zwiększenie integracji społecznej, został osiągnięty.

 

Wyjazd do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wyjazd do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wyjazd do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wyjazd do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wyjazd do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wyjazd do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wyjazd do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

 

pokl.jpg

flaga_ue.jpg