change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

published: 2012-08-29

Serniki, dnia 29 sierpnia 2012 r.

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SERNIKACH

SERNIKI 1A

21-107 Serniki

Zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zapytania ofertowego do 14 tys. Euro

dotyczącego

Zorganizowania i przeprowadzenia form wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej dla  uczestników projektu systemowego pt „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Serniki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 9 osób, w tym 1 osoby niepełnosprawnej.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły cztery oferty:

1. ICN Centrum Kompetencji, ul. Związkowa 4 20-148 Lublin

2. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Filia w Lubartowie, ul. Słowackiego 14, 21-100 Lubartów

3. INPLUS COLSULTING, ul. Niecała 4/5 a, 20-080 Lublin

4. Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, Oddział w Lubartowie,
 ul. Cmentarna 10, 21-100 Lubartów

Wybrano ofertę:

Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa Oddział w Lubartowie, ul. Cmentarna 10, 21-100 Lubartów.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferent otrzymał maksymalną liczbę punktów obliczonych zgodnie z podanym sposobem oceny oferty oraz spełnił wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do udziału w postępowaniu.

Ewa Marzęda

Kierownik OPS w Sernikach

Szczegóły

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zapytania ofertowego do 14 tys. Euro