– Aktualności

Ulotka programu szczepień

Kancelaria Premiera ogłosiła konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych na działania mające zachęcić do szczepień przeciwko COVID-19. Budżet konkursu dla KGW to aż 74 mln zł. Akcja potrwa do końca września. Szczegóły programów podane są na poniższych linkach:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/kgw

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osp

 

Przypominamy, że do dnia 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Udział w spisie jest obowiązkowy !
Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art …

logo pożytku publicznego na niebieskim tle z napisem pożytek publiczny i grafiką trzech postaci trzymających się za ręce

Wójt Gminy Serniki  na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o prawie do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana …

Wróć go góry