– Apel do mieszkańców, zima 2021/2022

Herb Gminy Serniki

Ze względu na nadchodzącą zimę zwracamy się z prośbą do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi oraz zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, samotnym, w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym i osobom niezaradnym życiowo, które zamieszkują na terenie tutejszej gminy. Czasem wystarczy zainteresowanie osobą będącą  w potrzebie, wykonanie telefonu do sąsiada, zrobienie zakupów, pomoc w uzyskaniu porady lekarskiej, wykupienie leków, podzielenie się gorącym posiłkiem. Inną formą pomocy może być rozmowa, odśnieżenie posesji u osób, które nie są same w stanie tego zrobić. Liczy się każdy, nawet najmniejszy gest życzliwości i gotowości do pomocy. W związku z panującą epidemią, udzielając pomocy należy pamiętać  o zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych.

W przypadku stwierdzenia niepokojących sygnałów w środowisku, odnoszących się do zdrowia, bezpieczeństwa lub konieczności udzielenia pomocy osobom w potrzebie, prosimy  o kontakt z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pod numerem telefonu (81) 85-55-164 w dni robocze w godz. 7.30-15.30  lub w razie potrzeby z policją, ośrodkiem zdrowia, innymi placówkami służby zdrowia bądź ratownictwem medycznym.

Działając wspólnie możemy zrobić więcej na rzecz innych osób.

Jednocześnie informujemy, że baza danych o placówkach działających na terenie województwa lubelskiego, wspierających osoby bezdomne znajduje się na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej, pod adresem: www.lublin.uw.gov.pl   w zakładce  Urząd-Wydziały-Wydział Polityki Społecznej – Wsparcie osób bezdomnych- Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim działa telefon interwencyjny 987, na który można zgłaszać sytuacje zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców jak też uzyskać informacje  o adresach placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Wróć go góry