– Beata Gregorowicz

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie najlepszych przepisów na potrawy promujące tradycję kulinarną regionu, z którego pochodzą. Wnioski o granty w wysokości 10.000 zł mogą składać koła lub Związki Kół Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Kto może złożyć wniosek ?
Koła lub Związki Kół Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego …

Czytaj więcej Smakujemy Lokalnie – konkurs grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich

Logo stowarzyszenia

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nad Wieprzem” serdecznie zaprasza na  organizowany w ramach realizacji zadania publicznego FESTYN  RODZINNY  „BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY”

Data: 11 września 2022 r. od godziny 14.00

Miejsce: budynek i boisko po byłej szkole podstawowej w Czerniejowie

W programie m.in.

pokaz ratownictwa M-TMED Lubartów
pokaz strażacki OSP Nowa Wola
prelegenci z KPP w Lubartowie
gry i zabawy …

Czytaj więcej FESTYN RODZINNY „BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY”

Herb Gminy Serniki

W wyniku postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Serniki z dnia 30 czerwca 2022 r. w wyniku głosowania bezwzględną większością głosów wyłoniła kandydata na ww. stanowisko w osobie Pani Anny Stefaniak-Gruchały.

W oparciu o przedstawione dokumenty oraz przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną Kandydatka uzyskała …

Czytaj więcej Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach

Herb Gminy Serniki

Wójt Gminy Serniki informuje o powołaniu komisji konkursowej ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach w składzie:

Beata Gregorowicz – przewodniczący komisji, przedstawiciel Organizatora;
Maria Danił – członek komisji, przedstawiciel Organizatora
Józef Barszczyk – członek komisji, przedstawiciel Organizatora;
Paweł Kordybacha – członek komisji, przedstawiciel Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Okręg …

Czytaj więcej Informacja o składzie komisji konkursowej powołanej ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach

Wróć go góry