– Beata Gregorowicz

Herb Gminy Serniki

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Serniki w dniu 7 stycznia (piątek) będzie nieczynny.

Dzień 7 stycznia 2022 r.  został ustalony zarządzeniem Nr 99/2021 Wójta Gminy Serniki  z dnia 13 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędu w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia (sobota – Nowy Rok).
Podstawa prawna – art. 130 …

Czytaj więcej 7 stycznia 2022 r. Urząd Gminy będzie nieczynny

Herb Gminy Serniki

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 27 grudnia 2021 r. włącznie (decyduje data wpływu) do godz. 12.30  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach w  zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora” lub przesłać pocztą na podany poniżej adres z dopiskiem „Dotyczy naboru na Kierownika Klubu Seniora”.

Szczegóły naboru

Czytaj więcej Ponowne ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Seniora

Herb Gminy Serniki

Wójt Gminy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł. pn.: “Obsługa prawna organów Gminy Serniki i Urzędu Gminy Serniki w 2022 r”

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Serniki, I piętro, pokój nr 6 osobiście lub pocztą tradycyjną nad adres: Urząd Gminy Serniki, Serniki 1A, 21-107 Serniki …

Czytaj więcej Zapytanie ofertowe “Obsługa prawna organów Gminy Serniki i Urzędu Gminy Serniki w 2022 r.

Wróć go góry