– Beata Gregorowicz

Napis Fundusz dróg samorządowych, flaga narodowa i godło państwowe

Nazwa projektu: “Przebudowa drogi gminnej nr 103524L w Nowej Woli”

Kwota dofinansowania: 328 607,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 603 202,18 zł

Cele projektu:

poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
zapewnienie spójności dróg publicznych
podniesienie standardów technicznych drogi
zwiększenie dostępności transportowej

 

Efekty projektu: Zmodernizowana została droga gminna w m. Nowa Wola poprzez:

wykonanie obustronnego poszerzenia konstrukcji jezdni
ułożenie warstwy wiążącej (podbudowy)
ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki …

Czytaj więcej Fundusz Dróg Samorządowych 2020 – Droga Nowa Wola

Napis Fundusz dróg samorządowych, flaga narodowa i godło państwowe

Nazwa projektu: “Przebudowa drogi gminnej nr 103559L w m. Nowa Wieś”

Kwota dofinansowania: 238 358,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 404 798,39 zł

Cele projektu:

poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
zapewnienie spójności dróg publicznych
podniesienie standardów technicznych drogi
zwiększenie dostępności transportowej

 

Efekty projektu: Zmodernizowana została droga gminna w m. Nowa Wieś poprzez:

wykonanie obustronnego poszerzenia konstrukcji jezdni
ułożenie warstwy wiążącej …

Czytaj więcej Fundusz Dróg Samorządowych 2020 – droga Nowa Wieś

Logo Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Serniki. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu

Czytaj więcej Ankieta LGD

Wróć go góry