– Grzegorz Karczmarz

W dniu 24 grudnia 2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie porządkowe nr 28 wojewody lubelskiego Lecha Sprawki z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa obowiązuje od dnia 24 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. – …

Czytaj więcej Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

W dniu 23.11.2021 r.w świetlicy wiejskiej w Brzostówce w godzinach od 14:00 do 18:00 będzie można zaszczepić się szczepionką Johnson&Johnson.

Nie trzeba rejestrować się ani umawiać. Wystarczy wziąć dowód osobisty.

Jednocześnie przypominamy o możliwości zamówienia darmowego transportu z miejsca zamieszkania do punktu szczepień i z powrotem. Więcej informacji pod numer telefonu (81) 85-50-468

Czytaj więcej DODATKOWY PUNKT SZCZEPIENIA W GMINIE SERNIKI

W związku ze wzrostem liczby zakażeń COVID-19 w naszym województwie Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny wystosował apel. W celu zapoznania się z jego treścią należy kliknąć poniższy link.

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Czytaj więcej Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Urząd Gminy Serniki zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych, na terenie gminy Serniki, w okresie zimowym 2021/2022.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, formularz oferty oraz oświadczenie o zapoznaniu z SIWZ do pobrania – pokojach nr: 12 i 14 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Serniki pok. nr 6 …

Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie odśnieżania dróg gminnych

Wróć go góry