– Katarzyna Misztal

Herb Gminy Serniki

Urząd Gminy Serniki informuje, że w związku z wyłączeniem z eksploatacji ujęcia wody Serniki Kolonia, spowodowanym stwierdzonym przekroczenia wartości parametrów mikrobiologicznych w próbkach wody pobranej z wyznaczonych punktów monitorujących na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Serniki Kolonia, gm. Serniki w ramach nadzoru sanitarnego, odbiorcy  wody z miejscowości Serniki, Serniki-Kolonia i Czerniejów zostali przełączeni do wodociągu zbiorowego zaopatrzenia …

Czytaj więcej Zawiadomienie

Urząd Gminy Serniki zaprasza zainteresowane osoby do składania oferty na obsługę kotłów niskociśnieniowych w kotłowniach Gminy Serniki: Serniki 1 A, Serniki 76 A, Serniki 83  na sezon grzewczy  2022/2023. Warunki obsługi kotłów oraz formularz oferty do pobrania w Urzędzie Gminy, pokój nr 12 oraz w linkach zamieszczonych poniżej.

Formularz oferty

Warunki zamówienia

Oferty należy składać do Urzędu Gminy …

Czytaj więcej Ogłoszenie – obsługa kotłowni

Informujemy, że w dniu 06.07.2022 r. awarii uległa główna sieć wodociągowa w m. Nowa Wieś. Prace przy usuwaniu awarii powinny zakończyć się w ciągu najbliższych 4 godzin. Wznowienie dostawy wody wodociągiem w miejscowościach Nowa Wieś, Wólka Zabłocka, Wola Sernicka-Kolonia oraz Wola Sernicka powinno nastąpić ok. godziny 18.

Za utrudnienia przepraszamy

Czytaj więcej Awaria sieci wodociągowej w Nowej Wsi

Wróć go góry