– Katarzyna Misztal

Z dniem 1 lipca br. każdy właściciel domu lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)  dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Tego dnia uruchomiony został również system informatyczny umożliwiający złożenie deklaracji online.

Deklaracje można złożyć w formie papierowej, a wypełniony dokument wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy …

Czytaj więcej Kominukat w sprawie składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Zachęcamy wszystkich właścicieli gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Wola, którzy chcieliby przyczynić się do poprawy jakości dróg dojazdowych do pól oraz udrożnieniu systemu melioracji wodnej na gruntach Nowej Woli do przyjścia do Urzędu Gminy, pok. nr 12 lub 2A w celu podpisu zgody na wszczęcie postępowania scaleniowego.

Przedmiotowe postępowanie ma głównie za zadanie pozyskanie funduszy …

Czytaj więcej Ogłoszenie

Kran z monetami

Informujemy, że odczyt wodomierzy odbędzie się w poszczególnych miejscowościach w dniach:

Brzostówka – od 7 do 10 czerwca 2021 r.

Serniki Kolonia – 8 i 9 czerwca 2021 r.

Wólka Zawieprzycka – 11 i 14 czerwca 2021 r.

Wola Sernicka Kolonia – 10 czerwca 2021 r.

Wólka Zabłocka – 11 czerwca 2021 r

Czytaj więcej Odczyt wodomierzy

Informujemy, że z inicjatywy Wójta Gminy Serniki planowane jest przeprowadzenie scaleń gruntów położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 – Nowa Wola, gmina Serniki.

Scalenia mają na celu tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz dróg.

W celu zapoznania się …

Czytaj więcej Ogłoszenie – scalenia gruntów

Wróć go góry