– Piotr Kowalczyk

Miło nam jest poinformować, że w dniu 28 kwietnia br. Wójt Gminy Serniki  podpisał umowę o dofinansowanie projektu Energia odnawialna w Gminie Serniki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Wartość przyznanego dofinasowania z UE wynosi 1 391 113,74 zł

Czytaj więcej Energia odnawialna w Gminie Serniki

 

Wójt Gminy Serniki z przyjemnością informuje, iż projekt pod nazwą Energia odnawialna w Gminie Serniki znalazł się na zaktualizowanej liście projektów wybranych do dofinansowania.

Projekt polegał będzie na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii u mieszkańców gminy.

W chwili obecnej pracownicy Urzędu Gminy przygotowują niezbędne dokumenty w celu podpisania umowy o dofinansowanie  oraz weryfikują listę osób z którymi …

Czytaj więcej Energia odnawialna w Gminie Serniki

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i …

Czytaj więcej Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Wróć go góry