– Piotr Kowalczyk

W dniu 24 lutego 2021 roku Gmina Serniki podpisała z Urzędem Marszałkowskich Województwa Lubelskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pod nazwą “Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Serniki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Serniki Kolonia” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wybudowanych 28 przydomowych …

Czytaj więcej Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Serniki i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Serniki Kolonia

Kwota  dofinansowania z RFIL: 178 000,00 zł

Planowana całkowita wartość inwestycji: 726 915,68 zł

Zakres robót do wykonania:

modernizacja centralnego ogrzewania
wymiana oświetlenia użytkowego na LED
ocieplenie stropodachu
wykonanie nowego pokrycia dachowego
wymiana stolarki okiennej

Czytaj więcej Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Nowa Wieś

Kwota dofinansowania z RFIL: 326 529,00 zł

Planowana całkowita wartość inwestycji: 1 088 427,00 zł

W zakres inwestycji wejdzie:

budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej
budowa boiska wielofunkcyjnego (do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa) o nawierzchni poliuretanowej
budowa ogrodzenia boisk, dojazdu i dojścia, oświetlenia oraz odwodnienia
montaż sprzętu sportowego

Czytaj więcej Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Nowa Wola

Wróć go góry