– Marcin Waszczuk

MRPiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach poszukuje osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom …

Czytaj więcej Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach poszukuje osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej.

Herb Gminy Serniki

Szczegóły konkursu znajdują się w BIP Zespołu Administracyjnego Szkół w Sernikach https://zasserniki.e-biuletyn.pl/index.php?id=110&p1=szczegoly&p2=1321

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym kandydata, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zespole Administracyjnym Szkół w Sernikach” w terminie do 22 sierpnia 2022 r. do godz. 15:30

osobiście w budynku Urzędu Gminy Serniki …

Czytaj więcej Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zespole Administracyjnym Szkół w Sernikach

Wróć go góry