– Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Serniki i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Serniki Kolonia

W dniu 24 lutego 2021 roku Gmina Serniki podpisała z Urzędem Marszałkowskich Województwa Lubelskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pod nazwą “Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Serniki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Serniki Kolonia” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wybudowanych 28 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Serniki oraz wybudowana zostanie sieć wodociągowa o długości 2,041 kilometra w miejscowości Serniki Kolonia.

Wartość inwestycji wynosi 1 182 833,62 zł

Wartość przyznanej pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 611 900,00 zł

 

Wróć go góry