– Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Nowa Wola

Logo Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kwota dofinansowania z RFIL: 326 529,00 zł

Planowana całkowita wartość inwestycji: 1 088 427,00 zł

W zakres inwestycji wejdzie:

  • budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej
  • budowa boiska wielofunkcyjnego (do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa) o nawierzchni poliuretanowej
  • budowa ogrodzenia boisk, dojazdu i dojścia, oświetlenia oraz odwodnienia
  • montaż sprzętu sportowego
Wróć go góry