– Aktualności

Kran z monetami

ODCZYT WODOMIERZY w miejscowości Nowa Wieś odbędzie się w dniach 20.09.2021 r. – 21.09.2021 r.
Z uwagi na obowiązującą sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą o przygotowanie odczytów wodomierzy.
Ponadto informujemy, że w przypadku obaw dotyczących kontaktu z inkasentem istnieje możliwość przekazania odczytu telefonicznie pod numerem 81 85 50 453 lub 81 …

Czytaj więcej Informacja o odczycie wodomierzy

Urząd Gminy Serniki zaprasza zainteresowane osoby do składania oferty na obsługę kotłów niskociśnieniowych w kotłowniach Gminy Serniki: Serniki 1 A, Serniki 76 A, Serniki 83  na sezon grzewczy  2021/2022. Warunki obsługi kotłów oraz formularz oferty do pobrania w Urzędzie Gminy, pokój nr 12.

Oferty należy składać do Urzędu Gminy Serniki w sekretariacie do dnia 27 września …

Czytaj więcej Ogłoszenie

Wróć go góry