– Aktualności

Obrazek z hasłem "PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza placówki oświatowe, znajdujące się na terenie gmin członkowskich ZKGZL, do udziału w akcji “Sprzątanie świata-Polska”.

Tegoroczna, 27 Akcja odbywa się pod wyżej wymienionym hasłem.

Akcja Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu “Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie.

W …

Czytaj więcej Akcja Sprzątania świata – Polska

Obrazek przedstawia czapkę absolwenta

Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane w Zespole Administracyjnym Szkół w Sernikach w pokoju nr 18 (II piętro) do 15 września 2020r.

Pomoc materialna przysługuje:

uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Serniki znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie …

Czytaj więcej Stypendia szkolne w roku szkolnym 2020/2021

Wróć go góry