– Opieka wytchnieniowa

Gmina Serniki zawarła Umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Usługa opieki wytchnieniowej finansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację Zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa”- …

Czytaj więcej Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” w gminie Serniki

W 2021 r. program będzie realizowany w trzech formach:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

ośrodku wsparcia …

Czytaj więcej Realizacja programu w 2021 r.

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia członkom rodzin …

Czytaj więcej Opieka wytchnieniowa – cel programu

Wróć go góry